Inovativna i  kreativna u radu sa učenicima. Zagovornica celoživotnog  učenja. Zadovoljstvo joj predstavlja deljenje iskustva  sa  kolegama putem  obuka i stručnih skupova. Koautorka dva priručnika za nastavu,koordinatorka tima za profesionalni razvoj i karijerno vođenje i savetovanje, pedagoška savetnica

Tema o kojoj će govoriti na konferenciji je:

Escape the Room

Escape the room je veoma popularna društvena igra (van interneta) u kojoj je potrebno koristiti znanje i veštine i rešiti zagonetku/problem kako biste izsašli iz određene prostorije. Kako ovu popularnu igru preneti u učionici i predstaviti je učenicima, tako da učenjem pokušaju da reše problem i „izađu sa časa“ … videćete na konferenciji 🙂