Volim da učim i cenim ljude od kojih sam nešto naučila.  Volim da podučavam i to radim celim svojim bićem. Insistiram na međupredmetnom povezivanju jer smatram da nijedna nauka nema granice, već se sve one međusobno prožimaju. Trudim se da širim pozitivnu energiju, da ulivam nadu i otvaram vidike. Verujem da će obrazovanje spasiti svet i da je učenje jedini put ka slobodi. U školi me možete naći u radno vreme, ali na internetu sam uvek. Životni moto mi je da ne radim vrednije, nego pametnije zato koristim tehnologiju u nastavi, ne posmatrajući je kao cilj već isključivo kao sredstvo. 

Tema o kojoj će pričati na konferenciji:

Brojevi i brojanje – matematika ili srpski

Puno je priča o međupredmetniim kompetencijama, ali da li uspevamo da ih razvijemo kod učenika? Da li mi nastavnici imamo međupredmetne kompetencije? Na konferenciji ćete videti jedan odličan primer kako to možete da rešite.