Više od dvadeset godina radi u obrazovanu najmlađih, gde je kao vaspitač  posvećena celoživotnom učenju, kroz razvoj profesionalnih i ličnih kompetencija i  zalaganje za izgradnju atmosfere poverenja na relaciji dete-roditelj-vaspitač-lokalna zajednica.

U svom radu koristi IKT alate, motiviše decu da od najranijeg uzrasta koriste digitalne tehnologije  pružajući  im mogućnost da kroz njihovu primenu pokažu svoju kreativnost, prodube znanja i to sve kroz igru. U svojoj svakodnevnoj praksi primenjuje i razvija metode korištenja QR kodova u ranoj dobi i posvećuje posebnu pažnju stvaranju posticajnog digitalnog okruženja kao sredini za učenje.

Tema o kojoj će pričati na konferenciji:

QR kodovi za najmlađe

Upotreba interneta i novih tehnologija u vrtićima je veoma kontraverzna tema. Možemo da imamo ovakvo ili onakvo mišljenje, ali činjenica je da su deca već u ranom uzrastu u dodiru sa tehnologijom, računarima, telefonima … Jedan od odličnih načina kako da to iskoristimo u našem radu čućete na našoj konferenciji.