Autor digitalnih udžbenika iz geografije za 5. i 6.  razred. Dobitnica nagrada za uspešno izvođenje časova primenom IKT-a na konkursima „Digitalni čas“, „Čas za ugled“ i „Digitalna riznica znanja“. Objavljen stručni rad na temu „Blog – sredstvo za realizaciju ideja” koji je osvojio prvu nagradu na konkursu „Saznali na seminaru i primenili u praksi”. Posetilac i predavač na konferencijama i stručnim skupovima u cilju razmene iskustava i sticanju novih saznanja i njihovoj implementaciji u pedagoškoj praksi.

Tema o kojoj će pričati na konferenciji je:

Onlajn karte

Priča o digitalnim kartama koje učenike mogu da odvedu u svet nepoznatog i da istraživanjem i proučavanjem stiču nova znanja i razvijaju veštine. Namenjeno nastavnicima i vaspitačima