Već 26 godina radi u  obrazovanju. Ima zvanje magistra filoloških nauka i pedagoškog savetnika. Bavi se primenom IT u nastavi, izradom frekvencijskih rečnika, pisanjem i režijom. Njeni učenici osvajaju republičke nagrade iz književnosti i lingvistike, a i sama je nagrađivana za svoj pedagoški i književni rad.  Radi kao spoljni saradnik ZUOV-a kao predavač na seminarima i ocenjivač udžbenika.  Objavila je sedam knjiga i dvadesetak stručnih radova. Još uvek je radoznala i željna učenja.

Tema o kojoj će pričati na konferenciji je:

Mapiranje nastave

Priča o interaktivnim mapama i primeni u svim predmetima, a konkretno na primeru srpskog jezika i književnosti. Korisno za vaspitače i nastavnike.